Ανακαίνιση μπαταρίας Φορητών

   

Η 3Α προσφέρει τακτικά τη δυνατότητα ανακαίνισσης του περιεχώμενου των μπαταριών κάποιων φορητών υπολογιτών χειρός, ανανεώνοντας έτσι διάρκεια ζωής τους !